Hochschulen

Seminare Hochschulen

Steuersachbearbeitung - Workshop / Erfahrungsaustausch

26.11.2020 - 27.11.2020 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin

Steuersachbearbeitung - Kurs 1 / Modul 1

20.04.2020 - 22.04.2020 | Hotel Mercure | Hagen 

Steuersachbearbeitung - Kurs 1 / Modul 2

06.05.2020 - 08.05.2020 | Hotel Mercure | Hagen 

Steuersachbearbeitung - Kurs 1 / Modul 3

02-06.2020 - 04.06.2020 | Hotel Mercure | Hagen 

Steuersachbearbeitung - Kurs 2 / Modul 1

09.09.2020 - 11.09.2020 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin 

Steuersachbearbeitung  - Kurs 2 / Modul 2

07.10.2020 - 09.10.2020 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin 

Steuersachbearbeitung - Kurs 2 / Modul 3

11.11.2020 - 13.11.2020 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin 

Trennungsrechnung - Workshop / Erfahrungsaustausch

28.05.2020 - 29.05.2020 | FernUniversität Regionalzentrum | Berlin